Slovník

Buchar

Stroj, který aplikuje ostrý úder na pracovní plochu skrze pád beranu na kovadlinu

Disk

Výkovek ve tvaru „koláče“ (rovný s kruhovým průřezem), např. polotovar na kola, kroužky, příruby

Hydraulický lis

Kovářský lis s hydraulicky poháněným beranem.

Indukční ohřev

Ohřev kovů za pomocí alternace magnetických polí

Ingot

Odlitek určený k následnému tváření

Kování

Proces tváření kovu na požadovaný tvar nárazem či tlakem na bucharech, lisech, válcích atd

Kování na bucharu

Mechanické tváření kovu za pomoci bucharu

Kování za tepla

Plastická deformace slitiny za teploty která je nad bodem rekrystalizace

Kovářský přídavek

Množství materiálu ponechané na povrchu výkovku, které je následně odebráno obráběním

Lis

Kovací zařízení se stacionárním stolem a posuvným beranem, který má pravoúhlý opakovaný posuv kolmo na stůl

Manipulátor

Mechanické zařízení pro manipulaci se vstupním materiálem při kování

Mechanický lis

Kovací lis se setrvačníkem, klikou nebo spojkou nebo s jiným mechanickým zařízením, které pohybuje beranem

Nerezové oceli

Oceli, které jsou korozi- a teplu vzdorné a obsahují minimáně 10-12% chromu

Neželezný

Kovy nebo slitiny kovů, které obsahují jen nepatrné množství železa jako např. hliník, měď, magnézium a jejich slitiny

Ostřih

Odstranění výronku po zápustkovém kování

Ostřihovací lis

Zařízení používané k odstranění výronků po zápustkovém kování

Přesné kování

Kování s minimálními kovářskými přídavky k finálnímu tvaru

Příruba

Vyčnívající hrana nebo okraj dílu

Protiběžné kování

Kování na agregátu, který obsahuje 2 protiběžné berany, které na výkovek opakovaně simultálně narážejí

Ražení

Operace, která se provádí k identifikaci výkovků

Stupeň prokování

Poměr mezi průřezovými plochami před a po kování

Tepelné zpracování

Sekvence opakovaných operací ohřevů a chlazení, které jsou aplikovány na kov k dosažení požadovaných mechanických hodnot

Tolerance

Povolená odchylka od specifikovaných rozměrů

Tryskání

Proces čištění povrchů výkovků za použití tryskájí ocelovými kuličkami

Uhlíková ocel

Ocel obsahující uhlík do 1,2% a pouze zbytkové hodnoty ostatních prvků, které byly přidány pro kontrolu složení, s limitovaným obsahem křemíku do 0,60% a managnu do 1,65%

Vložka

Relativně malá část zápustky s tvarem výkovku, která se používá společně s univerzálním zápustkovým blokem

Volné kování

Kování na plochýh zápustkách či zápuskách s jednoduchým tvarem s neomezeným tokem kovu a při použití pravidelných úderů a manipulace se vstupním materiálem

Výkovky ze slitin oceli

výkovek z oceli, která obsahuje dodatečné legovací prvky jiné než uhlík (např. Ni, Cr, Mo), za účelem zlepšení fyzikých a mechanických hodnot

Výronek

Přebytečný kov, který je nutný k úplnému zaplnění zaplnění dutin v zápustkách

Zápustkové kování

Úplné tváření za tepla uvnitř stěn či dutin dvou zápustek, které na sebe naráží tak, že uzavřou výkovek ze všech stran

Zápustky (zápustkové bloky)

Kovové bloky, do kterých jsou vyfrézovány tvary výkovků a které se používají při zápustkovém kování


Soubory ke stažení: